Chương trình bán giá sỉ chỉ với 2 triệu đồng

- Chỉ với đơn đầu tiên có giá trị 2 triệu đồng bạn sẽ được nhận giá ưu đãi cho các sản phẩm

- Đơn thứ 2 trở đi chỉ cần trên 1 triệu đồng, các bạn vẫn được hưởng ưu đãi như trên

 

*Lưu ý: Đơn thứ 2 phải sau đơn thứ nhất tối đa là 4 tuần. Nếu quá thời hạn sẽ áp dụng lại chính sách 2 triệu như ban đầu

Bảng giá sỉ vui lòng tham khảo link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=1Z2eLEx-k0cRm0r8z_rmlxWrlFLQS8DbB

 

#Sihangthailan

#Muasihangthailan

#silehangthailan